حمل و نقل 

ارسال کالا

محصولات گلپا صنعت پس از تولید درب کارخانه تحویل خریدار می گردد. در صورت درخواست خریدار و متقبل شدن هزینه سفارشات از طریق باربری ارسال می گردد.

باربری های خرده بار طبق تعرفه خود جهت جابجایی کالا اقدام می کنند

برای سفارشات با تعداد بالا می توان به صورت دربستی وانت یا کامیون جهت ارسال کرایه کرد.

قیمت های ارائه شده، قیمت های درب انبار بوده و تمامی هزینه های ارسال به عهده خریدار می باشد.